Orange

Retail Information System (RIS) na báze IS FlexG3.

Telekomunikačný operátor Orange využíva od roku 2011 komplexný informačný systém na báze FlexG3 s množstvom rozšírení a customizácii. Súčasťou riešenia je integrácia na SAP pomocou nadstavby Flex2SAP konektor, prepojenie na účtovný systém SAP, CRM a billingový systém.

Implementácia zahŕňa viac ako 150 predajní a 650 predajných miest s 2.700 užívateľmi. Spoločnosť FLEX-IS vykonáva aj outsourcing údržby aplikácie, administrácie a podpory užívateľov v rámci celej predajnej siete.

https://www.orange.sk/

 

 

bt_bb_section_top_section_coverage_image