Orange

Retail Information System (RIS) na báze IS FlexG3.

Riešenie je prostredníctvom rozšírenia Flex2SAP konektor integrované na ERP a účtovný systém SAP.

Implementácia zahŕňa viac ako 150 predajní a 650 predajných miest s 2.700 užívateľmi. Napojenie na CRM a billingové systémy zákazníka.

Outsourcing údržby aplikácie, administrácie a podpory užívateľov v rámci celej predajnej siete.