01

Software development

Spoločnosť Flex-IS je schopná realizovať vývoj programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka. Buď ako nadstavby a rozšírenia vlastných originálnych informačných systémov FlexG4 a Katana alebo ako úplne samostatné aplikácie.

Pri vývoji zákazkového software sme pripravení použiť nasledovné nástroje a technológie, s ktorými máme praktické skúsenosti zo súčasným implementácii aj v minulosti realizovaných projektov :

 • Architektúra
  • 3 úrovňová – www (tenký klient)
  • 2 úrovňová – Windows (klinet/server)
 • programovacie jazyky
  • PHP
  • Delphi
  • C++
  • Java
  • Pascal
 • webové aplikácie
  • HTML a DHTML
  • PHP
  • JavaScript
  • AJAX
  • Java
 • databázové systémy
  • Oracle
  • MS SQL
  • Interbase
  • MySQL

02

Outsourcing

Kompletný outsourcing informačných technológií:

 • riešenie pre malé a stredné firmy
 • garantovaná doba zahájenia zásahu a odstránenia závady
 • garantovaná dostupnosť
 • administrácia serverov a počítačových sietí
 • administrácia aplikačného programového vybavenia
 • pravidelná profilaktika prostriedkov výpočtovej techniky
 • pravidelný update definičných súborov antivírových programov
 • predplatené služby (konzultácie, školenia …)
 • širší potenciál odborníkov so znalosťami na riešenie konkrétnych špeciálnych problémov ako v prípade vlastného “univerzálneho” pracovníka/pracovníkov
 • nezávislosť na dovolenkách a/alebo pracovnej neschopnosti
 • zmluvne podchytená zodpovednosť za škody a postihy v prípade neplnenia zmluvných záväzkov
bt_bb_section_top_section_coverage_image