Telekom

Komplexný informačný systém FlexG3.

Komplexný informačný systém s integráciou na SAP pomocou nadstavby Flex2SAP konektor. Riešenie je nasadené v sieti zahrňujúcej 160 predajní a 630 predajných miest.

Prepojenie na billingový systém (BSCS), logistický systém (BrightPoint / EPIC), účtovný systém (SAP/R3), CRM systém (Clarify).

 

Spoločnosť T-Mobile (predtým Eurotel) je zákazníkom FLEX-IS od roku 1995 a postupne prešla tromi generáciami našich produktov (FlexEcon/FlexStore, Flex2001/TurboFlex, FlexG3).

Spoločnosť Slovak Telekom (T-Com) je zákazníkom FLEX-IS od roku 2008

Outsourcing údržby aplikácie a podpory užívateľov v rámci dealerskej siete