Orange

Retail Information System (RIS) na báze IS FlexG3.

Riešenie je prostredníctvom rozšírenia via Flex2SAP connector extension.

Implementácia zahŕňa viac ako 150 predajní a 650 predajných miest s 2.700 užívateľmi. Napojenie na CRM a billingové systémy zákazníka.

Outsourcing of application maintenance, administration and user support within the whole sale network.