Implementácia FlexG3 v Orange Slovensko (RIS)

Retail Information System (RIS) na báze riešnia FlexG3 bol u telekomunikačného operátora Orange Slovensko úspešne spustený do produkčnej prevádzky v auguste 2011. Riešenie je celoplošne nasadené na viac ako 150 predajniach na Slovensku a používa ho cez 2.700 užívateľov. Medzi hlavné benefity riešenia patria :
 
 • Zrýchlenie a štandardizácia všetkých predajných a popredajných procesov pre vlastné shopy a partnerské predajne v rámci jednej aplikácie.
 • Ukončenie predajného procesu MT priamo na predajni.
 • Predaj MT a príslušenstva cez spoločnú aplikáciu priamo prepojenú na fiškálne moduly (nie externá elektronická registračná pokladnica).
 • Detailný on-line prehľad nad celou predajnou sieťou (na úrovni IMEI) vrátane partnerských predajní. Tracking MT na úrovni IMEI od príjmu až po predaj koncovému zákazníkovi.
 • Zefektívnenie logistiky tovaru a inventúr. Skrátenie času uzávierok a inventúr využitím nástrojov FlexG3 (prenosné terminály pre zber čiarových kódov).
 • Možnosť zásobovania formou nákupu alebo konsignácie.
 • Presná finančná evidencia. Sprehľadnenie toku financií (príjem tržieb, odvody tržieb...).
 • Pokrytie všetkých hotovostných operácií jednou aplikáciou. Možnosť prijímania hotovostných úhrad faktúr z iných systémov (hovorné, depozity, AS ...), pričom je evidovaný len jeden zostatok v pokladni.
 • Výrazné obmedzenie možností FRAUDu (štandardizované pracovné postupy, nastavenia práv, logovanie zmien).
 • Zjednodušenie internej komunikácie – na všetky relevantné procesy jediný systém (odstránenie komunikácie mailom, tel., excelmi...).
 • Modul Technický servis súčasťou aplikácie. Sprehľadnenie procesu opráv.
 • Flexibilný operatívny reporting.
 • Prevádzka, administrácia a údržba je kompletne outsourcovaná formou S&M / SLA zmluvy.