Toto je Flex G4

FlexG4 je nosným produktom spoločnosti Flex-IS.

Jedná sa o štvrtú generáciu ERP systému, ktorý je primárne určený pre veľké predajné siete a korporátnych klientov. Systém je postavený na jadre Katana a funkčne vychádza z úspešného ERP systému FlexG3. Pri vývoji sme zúročili viac ako 25 ročné skúsenosti s tvorbou ERP systémov a množstvo spätnej väzby od našich zákazníkov.

Čo ostáva zachované

Webová aplikácia

Rovnako ako predchodca, aj FlexG4 je vyvinutý ako webová aplikácia, vďaka čomu poskytuje aj naďalej aktuálne dáta online bez potreby inštalácie na strane klienta. Pre spustenie aplikácie postačuje webový prehliadač (podporované sú Chrome, Edge a Firefox).

Komplexnosť

Pokrýva všetky základné činnosti súvisiace s vedením obchodnej a ekonomickej agendy organizácie. FlexG4 obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.

Modulárnosť

Systém pozostáva z viacerých nezávislých programových celkov – modulov, ktoré môžu byť nasadzované aj jednotlivo na základe aktuálnych potrieb zákazníka. Použitý dátový model a flexibilné jadro umožňujú v prípade potreby modifikovať jednotlivé moduly resp. doplniť systém o úplne nové moduly.

Flexibilita

Silná parametrizácia a nastavenia predstavujú optimálne prostriedky ako pomerne jednoducho prispôsobiť systém konkrétnym požiadavkám zákazníka. Nakoľko FlexG4 je originálnym produktom vyvinutým firmou Flex-IS, je ho možné v prípade požiadavky zákazníka doplniť o ľubovoľný ďalší modul resp. funkčnosť tak, aby bolo poskytnuté naozaj komplexné riešenie na mieru.

Stabilita

Použitie najmodernejších technológií a vývojových nástrojov v spojení s dôsledným testovaním a nasadením na overených technických a systémových prostriedkoch sú zárukou bezpečnej prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Vertikálna škálovateľnosť

Vhodné riešenie pre každého zákazníka bez ohľadu na počet používateľov, skladov/predajní alebo požadovanú výkonnosť.

Funkčnosť

Zachované ostávajú všetky overené funkcionality FlexG3 plus pribudlo niekoľko nových funkčností

Hlavné zmeny oproti FlexG3

Pri vývoji novej generácie Flex G4 sme dbali hlavne na:

01

Najnovšie štandardy bezpečnosti

Pri vývoji systému FlexG4 boli použité najnovšie technológie a bezpečnostné štandardy.

04

Rozšírené možnosti reportingu

Okrem rozsiahlych možností reportingu a customizácie prehľadov a analýz je možné naimplementovať aj grafické znázornenia vybraných ukazovateľov.

02

Moderný responzívny dizajn

Vďaka tomu je so systémom možné pracovať bez ohľadu na zariadenie (PC, notebook, tablet, telefón) a jeho rozlíšenie.

05

Vyššia flexibilita a konfigurovateľnosť

Najnovšia generácia ERP systému poskytuje ešte širšie možnosti konfigurácie a nastavení aplikácie, aby bolo možné splniť požiadavky akéhokoľvek odvetvia alebo segmentu.

03

Viacjazyčnosť a podpora viacerých mien

FlexG4 je natívne multilingválny systém. Prekladateľné je samotné používateľské rozhranie aplikácie (GUI), popisy a texty na všetkých dokladoch, preklady názvov skladových kariet a partnerských atribútov a to do ľubovoľných cudzích jazykov. Okrem toho pribudla možnosť predaja v ľubovoľnej cudzej mene (s možnosťou konverzie aj bez) a podpora rôznych sadzieb DPH pre rôzne krajiny.

06

Konfigurovateľné workflow dokladov

Nové funkčnosti

EasySell

Nový editor zjednodušeného predaja zameraný na intuitívnosť ovládania a optimalizovaný aj pre prácu na zariadeniach s dotykovou obrazovkou.

Zľavový modul

Samostatný modul pre definíciu zliav, ktoré sa následne po splnení nadefinovaných podmienok automaticky aplikujú na doklad pri predaji.

Darčekové poukážky

Generovanie a správa darčekových poukážok (viacúčelový poukaz) počas celého životného cyklu od predaja až po použitie platidla pri úhrade.

Zľavové kupóny

Generovanie a správa zľavových kupónov (jednoúčelový poukaz) počas celého životného cyklu od aktivácie až po uplatnenie zľavy pri nákupe.

Kombinované úhrady

Možnosť uhrádzať pokladničný doklad kombináciami hotovosti, platobnej karty a darčekových poukážok.

Automatické odosielanie dokladov obchodným partnerom

Možnosť nastaviť automatické odosielanie dokladov (dodacích listov, faktúr,..) obchodným partnerom na dedikovanú emailovú adresu.

bt_bb_section_top_section_coverage_image