Verisoft

Katana systém pre evidenciu skladu a fakturáciu

 

Implementácia systému Katana s konfiguráciou a úpravami špecifickými pre potreby evidencie platobných terminálov – viac informácií o customizácii nájdete tu.