Artforum

Customizovaný Katana systém s integráciou na e-shop

 

ERP systém Katana s integráciou na e-shop. Implementovaná obojsmerná komunikácia na prenos stavov skladu, cien, číselníka partnerov, automatické zakladanie objednávok a prenos faktúr. Rozšírený objednávkový modul a hromadné akcie (rezervácia, vyskladnenie, fakturácia)