https://www.flexis.sk/wp-content/uploads/2023/09/FLEX-IS_Informacia-na-web_v3.png

Ďalšie informácie o projekte:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/7985584/

Dodatok č. 1 k zmluve:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/8235846/

Viac informácií o projekte nájdete aj na www.itms2014.sk

Kód projektu v systéme ITMS2014+: 311071CTR7

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ďalšie informácie aj na www.opvai.sk.

bt_bb_section_top_section_coverage_image