Vlastnosti riešení

Komplexnosť

 • analýzy nasadenia informačných systémov
 • vývoj a predaj originálneho programového vybavenia
 • dodávky technického a systémového vybavenia
 • popredajný servis - záručné a pozáručné servisné zmluvy
 • poradenská a konzultačná činnosť

Flexibilita

 • prispôsobovanie riešení požiadavkám zákazníka
 • vývoj zákazkových modulov a celých systémov
 • možnosť prepojenia s existujúcimi systémami
 • brandžové riešenia
 • platformová nezávislosť - v prípade naplnenie existujúcich kapacít možnosť prechodu na výkonnejšiu technickú a systémovú platformu
 • architektúra Klient / Server alebo trojvrstvová - Klient / Aplikačný server / Databázový server

Modularita

 • stavebnicové systémy pozostávajúce z nezávislých celkov - modulov prepojených na úrovni databáz - zákazník platí len za tú funkčnosť ktorú potrebuje
 • postupnosť zavádzania - systémy je možné rozširovať a dopĺňať podľa aktuálnych potrieb zákazníka

Stabilita

 • použité overené technológie a produkty
 • všetky komponenty informačného systému od renomovaných producentov
 • systémy overené viacročnou prevádzkou