Mobilnet

Customizované riešenie na báze FlexONE.

Implementácia so špecifickými požiadavkami pre potreby predaja príslušenstva k mobilným zariadeniam.

Outsourcing údržby a administrácie aplikácie.