Outsourcing

Kompletný outsourcing informačných technológií

 • riešenie pre malé a stredné firmy
 • garantovaná doba zahájenia zásahu a odstránenia závady
 • garantovaná dostupnosť
 • administrácia serverov a počítačových sietí
 • administrácia aplikačného programového vybavenia
 • pravidelná profilaktika prostriedkov výpočtovej techniky
 • pravidelný update definičných súborov antivírových programov
 • predplatené služby (konzultácie, školenia ...)
 • širší potenciál odborníkov so znalosťami na riešenie konkrétnych špeciálnych problémov ako v prípade vlastného "univerzálneho" pracovníka/pracovníkov
 • nezávislosť na dovolenkách a/alebo pracovnej neschopnosti
 • zmluvne podchytená zodpovednosť za škody a postihy v prípade neplnenia zmluvných záväzkov