Obsah balíka FlexONE

V cene fixného mesačného paušálu za balík FlexONE sú zahrnuté nesledovné produkty a služby :

Prístup do ekonomického informačného systému FlexONE (FlexG3)

 • Logistika – prevádzky a sklady (max 999), obchodní partneri (dodávatelia), nákup, objednávkový systém (dodávateľský, vnútorný), sledovanie stavu zásob ...
 • Predaj – cenníky, obchodní partneri (odberatelia), odbyt (predaj v hotovosti a na faktúru), objednávkový systém (odberateľský), komisionálny predaj, vyhodnocovanie predaja ...
 • Finančné vzťahy – fakturácia, evidencia a likvidácia došlých faktúr, vyšlé a došlé zálohy, styk s bankou (príkazy na úhradu, výpisy), pokladňa (finančná, registračná), saldokonto dodávateľov a odberateľov, finančné analýzy ...
 • Export a import - štandardný export do účtovného systému, import bankových výpisov, export príkazov na úhradu, export pre ďalšie spracovanie (TXT, CSV, XLS, XML) ...
 • Štatistické výstupy a analýzy - užívateľsky definovateľné prehľady nad všetkými dátovými objektami, možnosť viacnásobného sumovania podľa zvolených položiek, export do vybraných formátov (TXT, CSV, XLS, XML) ...

Používanie technických a systémových prostriedkov

 • aplikačný a databázový PC server
 • databázový systém Oracle
 • vysokorýchlostné pripojenie aplikácie do internetu
 • zálohovacie zariadenia

Služby

 • podpora užívateľov formou helpdesku / e-mailu
 • administrácia všetkých komponentov riešenia
 • garantovaná dostupnosť riešenia
 • garantovaná doba a spôsob odstraňovania závad
 • servisná starostlivosť o všetky komponenty riešenia
 • pravidelná profilaktika všetkých komponentov riešenia

 


Ak Vás riešenie FlexONE zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...

 


Ste podnikateľ alebo spoločnosť podnikajúca v oblasti informačných technológií? Zaujalo Vás riešenieFlexONE? Vedeli by ste si predstaviť spoluprácu pri poskytovaní tohto riešenia Vašim existujúcim aj novým zákazníkom?

Ak áno kliknite sem pre viac informácií