Inštalácie a konfigurácie

 Súčasťou dodávky komplexného riešenia realizovaného spoločnosťou Flex-IS je spravidla aj dodávka, inštalácia a konfigurácia technických a systémových prostriedkov:

 • počítačových serverov
 • databázových systémov
 • osobných počítačov
 • prostriedkov pre pripojenie do internetu
 • periférnych zariadení
 • operačných systémov (sieťových aj klientských)
 • kancelárskych balíkov
 • antivírových a bezpečnostných nástrojov
 • súborových a tlačových serverov
 • poštových a internetových serverov
 • systémov pre vzdialený prístup užívateľov