N-Point

Customizované riešenie systému Katana.

Implementácia so špecifickými požiadavkami pre potreby predaja príslušenstva k mobilným zariadeniam.

Outsourcing maintenance and application administration.