Prečo zvoliť „skutočný online ERP“ systém

Pri výbere nového ERP systému firmy čelia základnej dileme – ísť do klasického ERP systému alebo do online riešenia. V súčasnej turbulentnej dobe sa do popredia dostáva najmä druhá možnosť – online riešenia, ktoré poskytujú vždy aktuálne informácie, možnosť flexibilne a rýchlo reagovať na požiadavky neustále sa meniaceho trhu. Okrem rýchlejšej schopnosti adaptácie pre podnik online ERP systémy poskytujú aj možnosť plynulého prechodu na tzv. remote work – prácu z externej lokality.

Aj medzi online ERP systémami je však potrebné rozlišovať – nie je online ako online.

ERP systémy vo svojej podstate môžeme rozdeliť na 3 typy:

 

Klasický „offline“ ERP systém

Pod klasickým ERP systémom sa rozumie tzv. ťažký klient nainštalovaný na dedikovanom serveri, ktorý je sprístupnený pre jednotlivých používateľov cez firemný intranet, prípadne len on-site v rámci jednej prevádzky. Implementácia a prevádzka klasického ERP systému predpokladá mať vlastnú IT infraštruktúru, dedikované IT ľudské zdroje, procesy zálohovania a taktiež systém business continuity managementu v prípade výpadku systému. Ďalšou výzvou pre klasické ERP systémy je synchronizácia dát naprieč rôznymi modulmi a viacerými prevádzkami ako aj obmedzené možnosti rastu čo do počtu prevádzok.

 

Klasický ERP systém v cloude – tzv. fake cloud

Niektoré ERP systémy sa snažia vyriešiť potrebu byť online inštaláciou klasického ERP systému (ťažkého klienta) na vzdialenom zdieľanom disku, teda v cloude. Používateľ na vzdialený disk pristupuje zväčša prostredníctvom dedikovaného softvéru, ktorý musí mať nainštalovaný na zariadení cez ktoré sa pripája. Navyše, často sa jedná o klasické ERP systémy, ktoré neboli vytvorené so zreteľom na požiadavky, ktoré online riešenie vyžaduje. Z pohľadu používateľa má tento prístup niekoľko obmedzení – od obmedzených možností konektivity, nedostatočnej škálovateľnosti, limitovaný výkon až po cenu. Podnik si v zásade musí kúpiť softvér – samotný ERP systém a zároveň prenajať online priestor – cloud, v ktorom sa bude ERP systém spúšťať. V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy aj prácnosť pri aktualizáciách, kedy je pri každej novej verzii potrebná preinštalácia ERP systému na zdieľanom disku. Tento prístup sa zvykne nazývať aj „fake cloud“.

 

Skutočný online ERP

Ďalším prístupom, tzv. „skutočný online“ nazývaný aj „true cloud“, sú riešenia vyvinuté ako cloudové napríklad formou webových aplikácií. Hlavnou výhodou tohto prístupu je, že firma získa ERP systém, v ktorom má vždy aktuálne informácie o predajoch, zásobách, finančných ukazovateľoch, pohľadávkach a záväzkoch. Tento systém je platformovo nezávislý – dostupný z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Bezpečnosť systému, jeho dostupnosť, aktualizácie, prechody na vyššie verzie a často aj zákaznícka podpora sú obvykle kompletne outsourcované – prebiehajú v réžii poskytovateľa ERP systému – bez potreby inštalácie alebo akejkoľvek akcie zo strany zákazníka. Pri štandardných inštaláciách zväčša nie sú potrebné vysoké úvodné investície a zákazník navyše platí len za rozsah používania aplikácie (najčastejšie sa používajú metriky ako počet používateľov, skladov, dokladov, a iné). Tento prístup je čoraz viac populárnejší, označuje sa aj termínom SAAS – Software As A Service.

Naša spoločnosť FLEX-IS je pionierom „skutočného online“ – prvý online ERP systém na prenájom z našej dielne sme predstavili už od v roku 2006. Dnes ponúkame už štvrtú generáciu ERP systému – systém Katanawebová aplikácia s vysokou mierou možnej customizácie pre potreby rôznych špecifík a požiadaviek rôznych odvetví. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a spätnej väzbe od zákazníkov (od korporátnych po menšie prevádzky) Vám môžeme prinášať stále nové vylepšenia a benefity, ktoré sú vďaka modelu prenájmu prístupné aj pre menšie firmy.

bt_bb_section_top_section_coverage_image