História

1992-1994
Flex-IS sa slovenskom informatickom trhu nepriamo zúčastňuje od roku 1992 ako software-house a konzultantská firma pracujúca zákazkovo pre obchodné organizácie. V tomto období sa Flex-IS podieľal na príprave a realizácii mnohých projektov, z ktorých spomenieme len tie najvýznamnejšie : 

  • analýza a realizácia systému automatizácie riadenia opráv a údržby v elektrárni ENO Nováky (r. 1992,93)
  • príprava a zabezpečenie vysielania televíznych počítačových hier Slovenskej Televízie (r. 1993,94)
  • príprava a zabezpečenie vyhodnocovania a vysielanie televíznej lotérie ŠportNiké (r. 1994)
  • analýza zavedenia a realizácia informačného systému Kancelárie prezidenta Slovenskej Republiky (r. 1994)

Prvými užívateľmi produktov 1. generácie (FlexStore / FlexEcon) sa stali v roku 1992 spoločnosti AZ Autodiely a Genial. Obe zostali riešeniam firmy Flex-IS verné dodnes.

1995
Od roku 1995 vystupuje firma Flex-IS samostatne aj smerom ku koncovému zákazníkovi. Na rozdiel od svojho dovtedajšieho pôsobenia sa firma orientuje prevážne na zavádzanie a dodávku komplexného ekonomického informačného systému FlexStore / FlexEcon pre užší okruh zákazníkov, s maximálnou mierou podpory a servisného zabezpečenia. 

Začiatkom roka 1995 firma rozšírila paletu poskytovaných služieb o realizáciu maloobchodných pokladničných sietí. V rámci tejto aktivity sa Flex-IS zameral na riešenia na báze pokladničných systémov IPC a v priebehu roka 1995 sa stal jedným z najväčších partnerov firmy IPC na slovenskom trhu. 

V prvej polovici roka 1995 sa firma Flex-IS zapojila do vrcholiaceho boomu dodávok elektronických registračných pokladníc a to hlavne rozširovaním existujúcich systémov o fiškálne moduly. 

Rok 1995 znamenal aj zásadný prelom v spôsobe a kvalite poskytovania servisných služieb. Firma ponúkla svojim najväčším zákazníkom široké spektrum exkluzívnych servisných zmlúv na základe ktorých títo získali právne a legislatívne zaručené servisné podmienky najvyššej úrovne (servisný zásah do 4 hodín, 24 hodinový hotline ...). Prvými zákazníkmi s uzavretou prioritnou zmluvou sa v roku 1995 stali Eurotel s.r.o. (operátor mobilnej siete), Domino s.r.o. (sieť predajní potravín), a LimaTrade s.r.o. (veľkosklad potravín). 

1996-1997
Nosný produkt firmy - originálny systém FlexStore / FlexEcon vyvinutý na báze architektúry file-server a použiteľný v podstate v ľubovoľnej sieti file-server alebo peer-to-peer (Novell Netware, Netware Lite, Lantastic ...) postupne prestal byť technologicky vyhovujúci súčasným požiadavkám na kvalitný informačný systém. Preto v bol v roku 1996 zahájený vývoj novej verzie systému určenej pre 32 bitovú platformu Windows 95 / WindowsNT. 

1998
Výsledný produkt (s označením TurboFlex) bol uvedený do produkčnej prevádzky v januári 1998 a to v náročných podmienkach prevádzkovateľa mobilnej telefónnej siete GSM a NMT - firmy Eurotel Bratislava a.s. 

1999
Po úspešnej ročnej prevádzke v Euroteli a rozširovaní všeobecnej funkčnosti bol systém predstavený širokej verejnosti na výstave Cofax 1999 pod názvom Flex2001 ako moderne koncipovaný komplexný ekonomický informačný systém pre tretie tisícročie. V priebehu roku 1999 bol systém doplnený hlavne o súbor prostriedkov rozširujúcich funkcionalitu smerom k obchodovaniu prostredníctvom internetu -Flex2001i

2000
Na výstave Cofax 2000 bol predstavený Flex2001m - súbor nástrojov a prostriedkov rozširujúcich funkčnosť systému Flex2001 o možnosť realizácie vybraných typov čností a operácií pomocou prenosných zariadení. Prenosné zariadenia môžu byť určené pre činnosť v priestoroch prevádzkovateľa (zber údajov a ich následné spracovanie) alebo pre realizáciu predaja priamo u zákazníka (rozvoz tovaru, ambulantný predaj) 

2001
Systém Flex2001/TurboFlex bol v roku 2001 rozšírený o možnosť realizácie prepážkoveho "MultiPOS" predaja, ktorý bol prvý krát do produkcie nasadený v prestížnej predajni firmy Eurotel v nákupnom centrePolus City Center Bratislava

V roku 2001 firma Flex-IS rozšírila portfólio svojich služieb o kompletný outsourcing informačných technológií a tvorbu webových prezentácií. Prvými zákazníkmi využívajúcimi nové produkty sa staliMetro Slovakia s.r.o. (Cash&Carry veľkoobchod), Lima Trade s.r.o. (distribúcia potravín a mliečnych výrobkov), Pliva d.d. (organizačná zložka svetového producenta farmaceutík), Cosmopolitan Cosmetics s.r.o. (zastúpenie globálnej kozmetickej firmy) a Slovakia Interiér s.r.o. (komplexné zariaďovanie interiérov, predaj luxusného nábytku). 

2002
Na Cofax-e 2002 Flex-IS uviedol Flex2001it - novú verziu informačného systému Flex2001. Flex2001it je cenovo prístupný a plnohodnotný komplexný ekonomický informačný systém, špeciálne určený pre segment obchodu s výpočtovou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou. Bol vyvinutý na základe dlhoročnej prevádzky systémov firmy Flex-IS u zákazníkov z vyššie uvedenej brandže (Eurotel Bratislava a.s.Celadon Slovakia s.r.o.Abax Bratislava a.s.GSM Slovensko s.r.o.Autotel s.r.o.Mobiltel ...). 

2003
V roku 2003 zahájil Flex-IS vývoj nového informačného systému na báze tenkého webového klienta pod pracovným názvpm FlexG3 (tretia generácia). Prvou implementáciou na báze FlexG3 bol v septembri nasadený systém pre sledovanie a vyhodnocovanie aktivít reprezentantov spoločnosti pre nášho dlhoročného zákazníka spoločnosť Pliva d.d.

2004
V januári bol ukončený projekt "SAP/FlexG3 Upgrade & Enhancement" pre spoločnosť Eurotel Bratislava a.s. v rámci ktorého bol implementovaný systém FlexG3 ako komplexné riešenie pre podporu predaja a styku so zákazníkom, napojené na logistický a účtovný systém SAP R/3. 

V súčasnosti disponuje firma Flex-IS dostatočnými prevádzkovými, servisnými a vývojárskymi kapacitami pre komplexné zabezpečenie potrieb a požiadaviek svojich existujúcich aj perspektívnych zákazníkov.