Optimalizácia procesov

Základnou požiadavkou kladenou na predajný (retailový) systém je v maximálnej možnej miere zjednodušiť a zoptimalizovať procesy predaja. Štandardný predaj v SAP je pomerne komplikovaný proces s komplikovanou funkcionalitou pre predajcu. Požiadavky na zefektívnenie tejto činnosti je možné charakterizovať nasledovne :

  • zaistiť možnosť platby za všetky firemné produkty (tovary, služby, faktúry ...)
  • umožniť príjem platby v hotovosti, platobnou kartou alebo aj ich kombináciou
  • k platobnej operácii automaticky vytvoriť účtovný doklad alebo zabezpečiť jej zaúčtovanie (SD, FI)
  • v prípade platby za tovar automaticky vykonať súvisiace skladové pohyby (modul MM)
  • maximálne zjednodušiť ovládanie aplikácie a tým zrýchliť prácu užívateľov pokladničného systému

Rozsah integrácie a rozdelenie procesov záleží od konkrétnej implementácie a požiadaviek zákazníka, ale vo všeobecnosti FlexG3 zabezpečuje bussiness procesy a SAP R/3 backoffice procesy. Do SAP R/3 sa prenášajú údaje potrebné na vygenerovanie korektného sledu dokladov v moduloch MM, SD a FI končiaceho automatickým zaúčtovaním prípadu.