Mapovanie entít

Mapovanie entít podobne ako aplikačná architektúra riešenia Flex2SAP konektor je priamo závislé od rozdelenia procesov medzi systémy FlexG3 a SAP R/3.

V prípade implementácie bez modulu SD sú v SAP R/3 spravované len čísleníky KZM (modul MM) a údaje o predaji sa prenášajú do modulu FI kumulovane v denných dávkach rovnako ako platby. Skladové pohyby sa prenášajú do modulu MM on-line. Cenníky a KZO sú spracované v FlexG3.

 

Pri variante s plnou integráciou včítane modulu SD sú všetky kmeňové číselníky (KZO, KZM, cenníky ...) spravované v SAP R/3. Do SAP R/3 sa prenášajú údaje o predaji a platby on-line na úrovni dokladov a pohybov, pričom prenos skladových pohybov do MM sa realizuje z modulu SD.

 

V oboch prípadoch sú voliteľne implementovateľné čiarové kódy a sériové čísla.