Členenie CRM

Starostlivosť o zákazníka je možné rozdeliť do dvoch rovín : funkčnej (aká problematika / táma sa rieši) a časovej (v akej fáze sa vzťah so zákazníkom nachádza). Moduly a funkčnosti FlexCRM sa snažia v plnej miere rešpektovať a pokrývať obe úrovne členenia riadenia vzťahu so zákazníkom.

Funkčné členenie

 • Štandardné ekonomické moduly
  • logistika (kde je tovar ...)
  • predaj (čo a kedy kúpil ...)
  • finančné vzťahy (kto komu koľko dlží ...)
 • Administratívne moduly
  • adresár
  • recepcia (kto komu volal ...)
  • evidencia pošty (podateľňa ...)
  • dokumentácia (ponuky, zmluvy ...)
 • špeciálne CRM moduly
  • kontakt manažment
  • udalosti, reprezentanti (kto, s kým, kedy o čom)
 • Súvislosti a väzby = ROZHRANIA

Časové členenie

 • Prieskum trhu
  • internet, mailing, telefonický kontakt ...
  • recepcia, evidencia pošty
 • Akvizícia
  • kontakt manažment, udalosti, reprezentanti
  • dokumentácia
 • Popredajná starostlivosť
  • logistika, predaj, finančné vzťahy
  • udalosti, reprezentanti, dokumentácia, recepcia, pošta