Vývoj software

Spoločnosť Flex-IS je schopná realizovať vývoj programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka. Buď ako nadstavby a rozšírenia vlastných originálnych informačných systémov FlexG3 a Flex2001 alebo ako úplne samostatné aplikácie.

Pri vývoji zákazkového software sme pripravení použiť nasledovné nástroje a technológie, s ktorými máme praktické skúsenosti z v minulosti realizovaných projektov :
 • architektúra
  • 3 úrovňová - www (tenký klient)
  • 2 úrovňová - Windows (klinet/server)
 • programovacie jazyky
  • PHP
  • Delphi
  • C++
  • Java
  • Pascal
 • webové aplikácie
  • HTML a DHTML
  • PHP
  • JavaScript
  • AJAX
  • Java
 • databázové systémy
  • Oracle
  • MS SQL
  • Interbase
  • MySQL