Vlastnosti FlexG3

FlexG3 je komplexný ekonomický systém kategórie ERP.

  • ideálne riešenie pre predajné a distribučné spoločnosti, avšak jeho technologická architektúra je použiteľná v podstate pre ľubovoľné riešenie vyžadujúce prístup k zdieľaným dátam - štruktúrovaným aj neštruktúrovaným.
  • určený pre grafické prostredie - webový prehliadač (Mozilla, Opera, Internet Explorer) s ohľadom na maximálnu mieru užívateľského komfortu a jednoduchosti ovládania. Na strane servera je FlexG3 vďaka dôslednému využívaniu trojúrovňovej architektúry platformovo nezávislý a to z pohľadu použitého operačného systému a principiálne aj databázy.
  • obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.
  • poskytuje možnosti pre e-commerce s on-line napojením na produkčnú databázu.

Pri jeho návrhu a vývoji boli dôsledne dodržiavané základné vlastnosti moderného informačného systému a preto je FlexG3 :

  • komplexný – pokrýva všetky základné činnosti súvisiace s vedením obchodnej, ekonomickej a účtovnej agendy organizácie.
  • modulárny – systém pozostáva z viacerých nezávislých programových celkov – modulov, ktoré môžu byť nasadzované postupne na základe aktuálnych potrieb. 
  • vertikálne škálovateľný - vhodné riešenie pre každého zákazníka bez ohľadu na počet užívateľov, skladov/predajní alebo požadovanú výkonnosť.
  • flexibilný – silná parametrizácia a nastavenia predstavujú optimálne prostriedky ako pomerne jednoducho prispôsobiť systém konkrétnym požiadavkám zákazníka. Systém obsahuje viacero prednastavení pre konkrétne brandžové riešenia. Použitý dátový model a flexibilné jadro umožňujú v prípade potreby modifikovať jednotlivé moduly resp. doplniť systém o úplne nové moduly.
  • stabilný – použitie najmodernejších technológií a vývojových nástrojov v spojení s dôsledným testovaním a nasadením na overených technických a systémových prostriedkoch sú zárukou bezpečnej prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu.

FlexG3 si kladie za cieľ byť pre užívateľa efektívnym prostriedkom slúžiacim na zvýšenie produktivity, zvýšenie kvality výrobkov a služieb, uplatnenie moderných metód logistiky a zníženie vlastných nákladov s dôrazom na ochranu už vynaložených investícií.

 


Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...