Vlastnosti FlexEcon

FlexEcon je ekonomický informačný systém učený na vedenie ekonomickej a obchodnej agendy malej a strednej firmy. Systém má minimálne nároky na technické vybavenie – pre jeho činnosť postačuje osobný počítač s operačným systémom MS-DOS.

FlexEcon poskytuje viacero brandžových riešení konfigurovaných na mieru pre konkrétne odvetvie a oblasť podnikania.

FlexEcon je koncipovaný ako stavebnicový systém pozostávajúci zo samostatných celkov – programov. Jednotlivé programy môžu byť nasadené v rámci lokálnej počítačovej siete, rovnako ako na vzdialených detašovaných pracoviskách.

Moduly systému FlexEcon

  • FlexStore – skladové hospodárstvo (podpora spracovania zostáv, evidencia sériových čísel, optimalizácia stavu zásob), objednávkový systém, zákazkový systém, komisionálny predaj, fakturácia, došlé faktúry, zálohy, dobropisy, styk s bankou, pokladňa, partneri (pohľadávky, záväzky, obraty), elektronická registračná pokladňa, evidencia DPH, finančné a tovarové analýzy, podpora predaja, podpora rozhodovania, evidencia a prepojenie až 100 stredísk, export do účtovníctva.
  • FlexMarket – veľkosklad, veľkoobchod Cash&Carry, evidencia obalov , prepojenie až 100 stredísk, export údajov na maloobchodné predajne, export do účtovníctva.
  • FlexPOS – maloobchodná elektronická registračná "PC" pokladňa, evidencia tržby, DPH. Vyžaduje fiškálny modul FM-128. Jednotlivé inštalácie FlexPOS môžu byť pripojené v rámci lokálnej siete na riadiaci počítač so systémom FlexStore (príjem tovaru, tvorba a export cenníkov, evidencia predaja na pokladniach).
  • FlexDrive – evidencia vozidiel vedenie knihy jázd služobných vozidiel, spracovanie služobných ciest služobnými a súkromnými vozidlami.
  • FlexDocum – evidencia a spracovanie došlej a vyšlej pošty, evidencia udalostí, evidencia zmlúv, elektronická pošta, recepcia...
  • FlexServis – riadenie servisu (servisné zmluvy, záruky, manažment hlásení, zaúčtovanie nákladov, fakturácia) ...
  • FlexBook2 – podvojné účtovníctvo.

Prvými užívateľmi systému FlexEcon boli v roku 1992 spoločnosti AZ Autodiely s.r.o. a Genial s.r.o. Obe zotrvali pri riešeniach spoločnosti Flex-IS dodnes.

Produktová línia FlexEcon / FlexStore už nie je v súčasnosti spoločnosťou Flex-IS distribuovaná a podporovaná.