Vlastnosti FlexCRM

FlexCRM je síce "len" jedným z okruhov systému FlexG3, ale svojím určením a funkčnosťou predstavuje v podstate samostatnú aplikačnú platformu implementovateľnú v prakticky akomkoľvek odvetví a prostredí.

FlexCRM umožňuje efektívne sledovať vývoj vzťahu so zákazníkm v dvoch základných rovinách (časovej a funkčnej) počas celého trvania obchodného prípadu.

FlexCRM vo svojej štandardnej implementácii integruje údaje z ostatných modulov systému FlexG3 (logistika, predaj, finančné vzťahy ...) a dopĺňa ich o možnosť evidencie a vyhodnocovania "neekonomických" údajov.

FlexCRM je vďaka otvorenosti aplikačného frameworku FlexG3 (v ktorom je vyvinutý) integrovateľný do principiálne ľubovoľného sytémového a/alebo aplikačného prostredia.

Otvorenosť a flexibilita FlexG3 umožňujú v prípade požiadavky zákazníka modifikovať funkčnosť modulov FlexCRM a / alebo doplniť FlexCRM o úplne nové moduly / nadstavby (technický a zákaznícky servis, pracovné výkazy ...).

Vzhľadom na aplikačnú architektúru FlexG3 (tenký webový klient), je prístup k FlexCRM možný v princípe z ľubovoľného klientského zariadenia umožňujúceho pripojenie na internet.

Špeciálnou nadstavbou FlexCRM je ReFlexG3 - aplikácia určená s použtitím technológie FlexMobile pre plánovanie a vyhodnocovanie aktivít zástupcov (reprezentantov) spoločnosti s použitím "vreckových" počítačov (PDA) priamo v teréne.