Vlastnosti Flex2SAP konektor

Základnou požiadavkou kladenou na predajný (retailový) systém je v maximálnej možnej miere zjednodušiť a zoptimalizovať procesy predaja. Štandardný predaj v SAP R/3 je pomerne komplikovaný proces s komplikovanou funkcionalitou pre predajcu.

Flex2SAP konektor je retailové riešenie postavené na báze systému FlexG3 určené pre zákazníkov realizujúcich hotovostný predaj na viacerých prevádzkach a s požiadavkou na vedenie účtovnej evidencie resp. správu kmenňových číselníkov v systéme SAP R/3.

Flex2SAP konektor je sada nástrojov umožňujúca plnú integráciu FlexG3 so systémom SAP R/3.

Riešenie Flex2SAP konektor umožňuje použitie elektronickej registračnej pokladnice prostredníctvom fiškálneho modulu a centrálnu správu pokladničnej siete.

Integrácia je realizovaná na moduly SAP R/3 MM, SD a FI. Rozsah integrácie a rozdelenie procesov záleží od konkrétnej implementácie a požiadaviek zákazníka.

Riešenie Flex2SAP konektor bolo vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou LogicaCMG, ktorá realizovala vývoj rozhraní na strane SAP R/3.