Slovak Telekom - 20 rokov spolupráce

Prvá implementácia riešenia predajného a logistického systému FlexStore bola v spoločnosti Eurotel Bratislava realizovaná v roku 1994. Jednalo sa DOS-ovskú filesever aplikáciu postavenú na proprietárnej databáze vychádzajúcej zo systému Paradox. Pôvodné riešenie určené pre jedinú predajňu vo firemnej predajni na Videnskej ceste v Bratislave bolo postupne nasadené v ďalších predajniach v Banskej Bystrici a Košiciach.
 

V roku 1996 bol zahájený vývoj novej verzie systému určenej pre 32 bitovú platformu Windows 95 / WindowsNT - Flex2001. Tento produkt (s označením TurboFlex) bol uvedený do produkčnej prevádzky Euroteli Bratislava v januári 1998.

Systém Flex2001/TurboFlex bol v roku 2001 rozšírený o možnosť realizácie prepážkoveho "MultiPOS" predaja, ktorý bol prvý krát do produkcie nasadený v prestížnej predajni firmy Eurotel v nákupnom centre Polus City Center Bratislava.

V júli 2003 bol zahájený upgrade systému TurboFlex na systém FlexG3. V januári 2004 bol ukončený projekt "SAP/FlexG3 Upgrade & Enhancement" v rámci ktorého bol systém FlexG3 implementovaný ako komplexné riešenie pre podporu predaja a styku so zákazníkom, napojené na logistický a účtovný systém SAP R/3.

V máji 2004 bolo zriadených 34 nových predajných miest v existujúcich predajniach, čím sa ich celkový počet zvýšil na takmer 150.

V spolupráci s nadnárodnou konzultantskou spoločnosťou LogicaCMG sme v júni 2004 implementovali prostriedky zabezpečujúce kompletný outsourcing logistiky firmou Brightpoint.

V máji 2005 sme participovali na náročnom procese rebrandingu mobilného operátora Eurotel na nadnárodnú značku T-Mobile.

Materská spoločnosť T-Mobile - Slovak Telecom sa v auguste 2005 rozhodla budovať svoj nový predajný systém na báze on-line ekonomického informačného systému FlexG3 s napojením na ERP systém SAP R/3 (riešenie Flex2SAP konektor). Do role systémového integrátora riešenia bola vybraná spoločnosť LogicaCMG. Riešenie  bolo spustené do produkčnej prevádzky v marci 2006 na 32 predajných miestach (T-Centrách) spoločnosti.

V marci 2006  FLEX-IS úspešne participoval na nasadení pilotného projektu spoločného predaja plného portfólia produktov a služieb T-Com a T-Mobile v siedmich miestach predaja Slovak Telekomu a šiestich miestach predaja T-Mobile Slovensko.

V decembri 2007 bolo v Slovak Telekom úspešne spustené riešenie Flex2SAP konektor v 34 partnerských značkových predajniach. Vznikla tak jednotná retailová sieť s celkovým počtom 63 predajní.

V rámci projektu Joined Retail Network (JRN) FLEX-IS v júni 2008 úspešne zrealizoval prepojenie predajných a logistických sietí spoločností T-Mobile a Slovak Telekom, včítane napojenia na spoločný logistický systém Epic spoločnosti Brightpoint.

V júli 2008 bol v spoločnosti T-Mobile úspešne nasadený systém FlexG3 v partnerskej predajnej sieti. Výsledné riešenie zahrňuje 182 predajní a viac ako 630 predajných miest. Spolu so sieťou Slovak Telekom prepojenou v rámci projektu JRN tak vznikla predajná sieť obsahujúca 245 predajní a viac ako 700 predajných miest. Spoločnosť FLEX-IS outsourcuje pre T-Mobile servis, údržbu a administráciu časti implementácie FlexG3 nasadenej v partnerskej predajnej sieti.

FLEX-IS bol v septembri 2008 vybraný ako implementačný partner v projekte "Data Retention" pre Slovak Telekom. Systémovým integrátorom projektu bola spoločnosť Sun Microsystems Slovakia.

Spoločnosť T-Mobile sa v októbri 2009 rozhodla budovať nový informačný systém pre ochranu skladu dealerov (Stock Protection) na báze riešenia FlexG3 úspešne nasadeného v T-Mobile (Eurotel) od roku 2004.

V júli 2010 FLEX-IS úspešne participoval pri procese fúzie telekomunikačných operátorov Slovak Telekom a T-Mobile.

V sieti Slovak Telekom bol v auguste 2010 zrealizovaný upgrade elektronických registračných pokladníc v zmysle zákona č.289/2008 Z.z. Celkovo bolo inštalovaných / upgradeovaných viac ako 600 kusov registračných pokladníc.

V marci 2011 bol úspešne ukončený projekt OneFlex - spojenie predajných systémov FlexG3 mobilnej a fixnej časti retailovej siete. V rámci projektu bola realizovaná migrácia na novú technologickú platformu.

V júli 2011 sa FLEX-IS úspešne podieľal na projekte OneSAP - spojenie ERP systémov (fix a mobile) SAP Slovak Telekom. 

Projekt OneRMCA mal v roku 2012 za cieľ zjednotiť sledovanie pohľadávok v rámci celej spoločnosti. Úspešne na ňom participovala aj naša spoločnosť.
 
V priebehu rokov 2011 až 2013 bol FLEX-IS intenzívne zapojený do aktivít v rámci projektu Single Logistics, ktorý z pohľadu systému FlexG3 priniesol mnoho funkčných zmien súvisiacich s radikálnou prestavbou logistického modelu predajnej siete, vrátane úprav všetkých registračných pokladníc v sieti značkových predajní.
 
Na jeseň roku 2013 spustil Slovak Telekom do produkčnej prevádzky kľúčový korporátny projekt NG CRM (New generation CRM), ktorý mal významný dopad aj na FlexG3 ako na legacy systém logistiky predajnej siete.
 
Od roku 2014 sa FLEX-IS ako implementačný partner podieľa na stratégii „New business“, v rámci ktorej bol do prevádzky spustené riešenie Pojdeto.sk.