Sledovanie reprezentantov

ReFlexG3 je nadstavba systému FlexG3 určená pre plánovanie a vyhodnocovanie aktivít zástupcov (reprezentantov) spoločnosti.

ReFlexG3 pokrýva nasledovné činnosti a aktivity reprezentanta :

 • evidenciu kontaktov a ich prideľovanie jednotlivým reprezentantom
 • prípravu plánov návštev
  • mesačných
  • týždenných
 • zadávanie údajov o návštevách
  • dátum a čas
  • partner
  • dôvod a téma
  • výsledok
 • vyhodnocovanie / porovnávanie plánov s reálnymi aktivitami
 • v prepojení na modul predaj a fakturácia vyhodnocovanie úspešnosti reprezentantov

Pripojenie reprezentantov k centrálnemu systému je možné prostredníctvom štandardného PC / notebooku alebo pomocou verckového počítača PDA s použitím špeciálnej verzie systému FlexMobile.

Riešenie ReFlexG3 bolo vyvinuté zákazkovo pre nadnárodnú farmaceutickú spoločnosť Pliva.