Servis

Záručný a pozáručný servis

  • originálneho programového vybavenia, technického vybavenia, pokladnicných systémov, pocítacových sietí
  • tri úrovne servisnej starostlivosti (štandartná, nadštandartná a prioritná)
  • garantovaná doba zahájenia zásahu (prioritná do 4 hodín) a odstránenia závady
  • garantovaná dostupnost (prioritná 24 hodín x 7 dní v týždni)