Profil

Dvadsať rokov na trhu
Flex-IS je na slovenskom informatickom trhu od roku 1992. Ku koncovému zákazníkovi vystupuje samostatne od roku 1995. Teda viac ako 20 rokov bojuje o svoje "miesto na slnku" a zatiaľ úspešne. 

Základ je v ľuďoch
Za toto obdobie sa sformoval tím profesionálov, schopných navrhnúť a implementovať riešenie presne podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. 

Profesionálov loajálnych k svojej materskej firme a k svojim zákazníkom. Profesionálov pracujúcich pre zákazníkov a veriacich v ich úspech, lebo len úspešný zákazník je predpokladom rastu a úspechu IT firmy. 

Skrátka my veríme Vám a Vy veríte nám a našim ľuďom, pretože oni sú tu pre Vás a Vašich ľudí. Pretože všetko je o ľudoch a technológie sú len nástrojom. 

Komplexnosť je našim krédom
Flex-IS sa orientuje na naozaj komplexné riešenia v oblasti informačných systémov a technológií. 

Od analýzy súčasného stavu, cez zber požiadaviek užívateľov, návrh riešenia, jeho implementáciu, dodávku technického a systémového vybavenia, popredajnú starostlivosť formou zmluvného servisného vzťahu, až po kompletný outsourcing informačných technológií - to je rozsah služieb a produktov, ktoré je Flex-IS schopný poskytnúť svojim zákazníkom. 

Menej je niekedy viac
Flex-IS sa orientuje na pomerne úzku klientelu stabilných partnerov s maximálnou mierou popredajného zabezpečenia a servisnej podpory (v súčasnosti okolo 100 zákazníkov, z toho menej ako 15 kľúčových). Flex-IS nepredáva "krabicový software" pre masy. 

Naopak našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré vedia čo chcú a hľadajú zákazkové riešenie a nie "nejaký program na účtovníctvo". 

Nezáleží na kvantite ale na kvalite
Flex-IS sa nesnaží a nechce konkurovať softvérovým gigantom s ročným obratom vyčísľovaním v desiatkach miliónov EUR a stovkami zamestnancov. 

So svojimi menej ako 20 pracovníkmi a obratom rádovo v miliónoch EUR je spoločnosť Flex-IS pre svojich existujúcich aj budúcich zákazníkov plnohodnotným partnerom pri návrhu, zavádzaní a prevádzke moderných informačných technológií. 

Kvalitný materiál - základ úspechu
Nosnými produktami spoločnosti Flex-IS sú FlexG3 a Flex2001 - komplexné informačné systémy pre prostredie Windows, navrhnuté a vyvinuté na základe mnohoročných skúseností spoločnosti Flex-IS s analýzami, vývojom, prevádzkou a údržbou ekonomických aplikácií. Na ich základe je budovaná prevažná väčšina riešení spoločnosti Flex-IS.