Popis

FlexG3 je nosný produkt firmy FLEX-IS, predstavený bol na jeseň 2003. Je to komplexný informačný systém navrhnutý a vyvinutý na základe viac ako dvadsaťročných skúseností spoločnosti FLEX-IS s analýzami, vývojom, prevádzkou a údržbou ekonomických aplikácií.
 
Najdôležitejšie fakty o systéme FlexG3 :

 

 • FlexG3 je on-line ekonomický informačný systém
   
 • FlexG3 je určený primárne pre predajné siete s pobočkami
   
 • FlexG3 poskytuje informácie o predaji a zásobách v reálnom čase
   
 • pre prístup k FlexG3 stačí pripojenie prevádzky na internet
   
 • pre spustenie FlexG3 stačí užívateľovi webový prehliadač
   
 • FlexG3 umožňuje hotovostný predaj cez fiškálny modul
   
 • FlexG3 je integrovateľný s Vašimi podnikovými aplikáciami
   
 • licencie FlexG3 sú serverovské a nie užívateľské
   

FlexG3 je na strane klienta spustiteľný ako webová aplikácia v prehliadači Internet Explorer. Riešenie je implementované v skriptovacom jazyku PHP s použtiím technológie AJAX.

Na strane servera je FlexG3 navrhnutý a vyvinutý pre nasadenie s databázovým serverom Oracle.

Vzhľadom na zvolenú aplikačnú platformu, sú riešenia na báze FlexG3 implementovateľné na ľubovoľnú systémovú a technologockú platformu (Windows, Linux, Unix).

Keďže FlexG3 sa smerom k používateľovi správa ako "webové stránky" a nevyžaduje inštaláciu žiadneho klientského software, je ideálnym prostriedkom pre pokrytie požiadaviek na on-line pripojenie vzdialených pobočiek a prevádzok.

FlexG3 obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.

Pri vývoji jednotlivých modulov systému FlexG3 boli v plnej miere zúročené praktické skúsenosti firmy Flex-IS v oblasti implementácie ekonomických informačných systémov.

FlexG3 obsahuje všetky funkcie ktoré sa na základe požiadaviek zákazníkov a skúseností z praktickej prevádzky ukázali byť dôležitými a užitočnými pre ten ktorý modul.

Keďže FlexG3 je originálnym produktom vyvinutým firmou Flex-IS, je ho možné v prípade požiadavky zákazníka doplniť o ľubovoľný ďalší modul resp. funkčnosť tak, aby bolo poskytnuté naozaj komplexné riešenie.

 


Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...