Ponuka spolupráce

Spoločnostiam a podnikateľom pohybujúcim sa v oblasti informačných technológií ponúkame možnosť partnerskej spolupráce pri poskytovaní riešenia FlexONE ich zákazníkom.

Aké sú najdôležitejšie výhody pre partnera pri poskytovaní FlexONE formou partnerskej spolupráce?

  • Na predvedenie FlexONE zákazníkovi nepotrebujete žiadne vlastné technické vybavenie - stačí prístup na internet

  • FlexONE môžete zákazníkovi prezentovať kdekoľvek - aj priamo u neho

  • FlexONE nemusíte u zákazníka inštalovať - stačí požiadať (po podpísaní zmluvy) o jeho zapojenie

  • Partneri sú odmeňovani formou percentuálneho podielu z mesačného paušálu zákazníka za používanie FlexONE

  • Kompletná administrácia a údržba FlexONE je v kompetencii FLEX-IS - partner nemá so zákazníkom žiadne ďalšie náklady

  • Administrácia a servis technologickej infraštruktúry FlexONE je v kompetencii FLEX-IS - partner nemá s prevádzkou riešenia žiadne náklady

Znie to lákavo? Nájsť zákazníka, predviesť riešenie priamo u neho, presvedčiť ho a ďalej už čakať na pravidelné mesačné platby. Bez žiadnych ďalších nákladov a problémov.

Ak Vás naša ponuka na spoluprácu v úplne novej oblasti IT brandže zaujala, neváhajte nás kontaktovať ...

 


Ak Vás riešenie FlexONE zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...