Konzultácie

Konzultačná a poradenská činnosť

  • analýzy nasadenia a implementácie informačných systémov
  • ekonomické a účtovné poradenstvo
  • návrhy pracovných postupov a procedúr