Klientské zariadenia

Vzhľadom na trojvrstvovú architektúru systému FlexG3 a použité technológie je možné použiť široké spektrum spôsobov prístupu a klientských zariadení. S trochou nadsádzky je možné povedať, že k FlexG3 sa dá dostať odkiaľkoľvek (kde je internet) a z čohokoľvek (čo dokáže zabezpečiť prístup na internet).

Spôsoby prístupu
  • lokálna sieť (LAN)
  • bezdrôtová lokálna sieť
  • vzdialený prístup cez internet
  • prístup cez mobilné dáta
Klientské zariadenia
Klientským zariadením môže byť principiálne ľubovoľné zariadenie obsahujúce webový prehliadač.
  • osobný počítač bez ohľadu na inštalovaný operačný systém (Windows, Linux, MacOS)
  • notebook bez ohľadu na inštalovaný operačný systém 
  • tablet bez ohľadu na inštalovaný operačný systém  
  • mobilný telefón s internetovým prehliadačom


Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...