Info o projekte

 
 
Druh a názov projektu:
Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s.r.o. (dopytovo-orientovaný projekt)
 
 
Dátum začatia realizácie projektu:
03.06.2015
 
Dátum skončenia realizácie projektu:
30.09.2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.opbk.sk