Definícia špeciálnych riešení

Špeciálne riešenia sú spravidla moduly a nadstavby systémov FlexG3 a Flex2001 vyvinuté podľa špecifických požiadaviek konkrétneho zákazníka. Ich spektrum je naozaj široké a rôznorodé a zahňuje napríklad :

  • off-line zber údajov prostredníctvom terminálov pre snímanie čiarového kódu
  • on-line činnosť v teréne s použitím smartphone / tabletov pripojených na internet
  • plánovanie sledovanie aktivít obchodných zástupcov spoločností
  • internetové nadstavby a obchodné domy
  • špecializované brandžové riešenia pre konkrétne oblasti
  • prostriedky pre bezdrôtovú reštauráciu
  • prepojenia na iné podnikové systémy - reportovacie, účtovné ...