Bezpečnosť riešenia

Ochrana proti neoprávnenému prístupu a zneužitiu dát

Riešenie FlexONE je hosťované v zabezpečenom server-hostingovom centre renomovaného poskytovateľa internetových služieb.

Prístup k FlexONE je voliteľne možný len z presne definovanej množiny počítačov používateľa. Táto množina je tvorená IP adresami počítačov. Kontrola IP adresy je definovateľná na úrovni užívateľa (bežný užívateľ - pevná IP; manažér - dynamická IP, teda možnosť prístupu z ľubovoľného zariadenia pripojeného na internet).

Prístup k FlexONE je možný len na základe mena a hesla používateľa s definovateľnou dĺžkou, formátom (povinné použitie číslice, veľkého písmena ...) a dobou expirácie.

Prístup k funkciám FlexONE je definovateľný na úrovni užívateľkých skupín (profilov) a stredísk. Prístup ku každej funkcionalite je možné viazať na oprávnenie.

Prístup k FlexONE je pre vybrané skupiny užívateľov (predajca, skladník ...) obmedziť len na otváracie hodiny, resp. iné ľubovoľne definovateľné časové intervaly.

Prístup k dátam FlexONE je možný len cez užívateľské rozhranie - aplikáciu FlexONE. Priamy prístup k databáze nie je možný Oracle a skutočné meno a heslo používané pri prístupe aplikácie k databáze nie je totožné s menom a heslo užívateľa používanom pre prístup do aplikácie.

Každá zmena kmeňových dát v FlexONE je logovaná, rovnako ako "administrátorský" prístup a manipulácia s dátami prostredníctvom administrátorského rozhrania.

Ochraná proti strate a poškodeniu dát

Riešenie FlexONE je hosťované v zabezpečenom server-hostingovom centre renomovaného poskytovateľa internetových služieb.

Riešenie FlexONE je prevádzkované na technologickej infraštruktúre pozostávajúcej z komponentov renomovaných svetových producentov (Hewlet-Packard, Microsoft, Oracle).

Dátové štruktúry FlexONE sú uložené na diskových poliach automaticky a pravidelne zálohovaných na záložné médiá.

 


Ak Vás riešenie FlexONE zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...

 


Ste podnikateľ alebo spoločnosť podnikajúca v oblasti informačných technológií? Zaujalo Vás riešenie FlexONE? Vedeli by ste si predstaviť spoluprácu pri poskytovaní tohto riešenia Vašim existujúcim aj novým zákazníkom?

Ak áno kliknite sem pre viac informácií