Bezdrôtová reštaurácia

 

Flex2001r je špeciálna nadstavba systému Flex2001 určená pre realizáciu "bezdrôtovej" reštaurácie.

Pointou riešenia je, že čašník realizuje objednávky zákazníkov zaslaním požiadavky na príslušné pracovisko (kuchyňa, bar) cez prenosný terminál. Rovnako cez prenosný terminál zasiela požiadavky na tlač účtov.

Zjavnou výhodou takéhoto systému je skutočnosť, že obsluhujúci čašník nemusí opúšťať priestory reštaurácie a môže sa v plnej miere venovať plneniu požiadaviek zákazníkov. Roznášku nápojov a jedál (rovnako ako zber použitých riadov) vykonávajú špeciálne na to vyhradení pracovníci.

Požiadavky na tlač účtov zasielajú obsluhujúci čašníci. Tlačiareň účteniek je rovnako ako tlačiarne určené na tlač požiadaviek umiestnená v diskrétnej "internej" zóne.

Riešenie vzniklo ako relizácia zákazkového systému pre exkluzívnu reštauráciu Robinson Café v bratislavskom nákupno zábavnom centre Aupark.

Popis funkčnosti

Objednávanie
 • čašník zadá stôl ktorý pre ktorý ide prijať objednávku
 • postupne zadáva kódy (PLU) jednotlivých jedál alebo nápojov. Ak kód nevie spamäti, môže si ho vybrať z prehľadu sortimentov v danej tovarovej skupine (predjedlá, polievky, hlavné jedlá, nápoje ... )
 • v prípade, že je objednávka kompletná odošle ju. Objednávka sa automaticky rozdelí na jedlá a nápoje a vytlačí sa na príslušnom pracovisku (bar, kuchyňa)
 • obsluha určená na roznos tovarov ich po ich pripravení zanesie k určenému stolu
Tlač účtov

 • čašník zadá stôl pre ktorý chce vytlačiť účet
 • pred tlačou má možnosť zadať
  • či sa má účet tlačiť v celku, alebo po častiach (pre každého osobitne)
  • či sa má na účet aplikovať zľava (zľavu musí potvrdiť heslom vedúci smeny alebo vrchný čašník
 • po zaslaní sa účet vytlačí na tlačiarni pripojenej k počítaču obsluhy
 • vrchný čašník si preberie účet a zinkasuje zákazníkov
Správa systému
 • prístup len po autorizácii heslom
 • import položiek do jedálneho lístku
 • prehľad predaja (denný, mesačný) :
  • podľa jednotlivých PLU
  • podľa tovarových skupín
 • prehľad otvorených stolov
 • závierka (priebežná, denná, mesačná)
 • export údajov o dennom predaji do riadiaceho systému Flex2001

Technológie

Databázový server

Na databázovom serveri je nainštalovaný riadiaci (back office) systém reštaurácie - Flex2001. Riadiaci systém využíva databázový systém Interbase. Na severi je nainštalovaná aj aplikácia pre realizáciu činností čašníkov (objednávanie, tlač účteniek ...). Pre jej činnosť je potrebný www server (Apache, IIS) a databázový systém MySQL.
 

Prístupový bod

Prístupový bod zabezpečuje prístup čašníckych terminálov do lokálnej počítačovej siete. Tvorí pomyslené rozhranie medzi klasickou "káblovou" lokálnou počítačovou a bezdrôtovou (wireless) sieťou.
 

Prenosné čašnícke terminály

Čašnícke terminály (Pocket PC) zabezpečujú základné činnosti obsluhy (objednávanie jedál a nápojov, tlač účtov ...). K počítačovej sieti pristupujú cez "bezdrôtové" sieťové karty na báze PC Card (PCMCIA). Pripájajú sa cez prístupový bod.
 

PC - manažér

Na počítači manažéra je nainštalovaný klient aplikácie Flex2001. Slúži na príjem tovaru, údržbu číselníkov (jedálny lístok, receptúry) a výkon bežných činností reštauračného zariadenia (tvorba objednávok, odpisy tovaru zo skladu na základe denného predaja, závierky, štatistické a analytické funkcie). K počítaču je pripojená tlačiareň pre tlač požiadaviek do baru (vzdialená maximálne 12 m). Počítač manažéra je pripojený do lokálnej siete.
 

PC - obsluha

Počítač obsluhy sa nachádza v kuchyni, v priestore pre čašníkov. Je k nemu pripojená tlačiareň pre tlač požiadaviek do kuchyne (jedlá). V počítači je nainštalovaný fiškálny modul, ktorý cez ďalšiu tlačiareň tlačí účtenky. Počítač obsluhy je pripojený do lokálnej siete.
 Schéma zapojenia technických prostriedkov