Aplikačná architektúra

 

FlexG3 je trojvrstvová (trojúrovňová aplikácia) reprezentovaná troma základnými zložkami :
  1. Klient - bežné PC s nainštalovaným webovým prehliadačom Internet Explorer a podporou JavaScriptov. Klient zabezpečuje len zobrazenie a vstup údajov. Obsahuje len minimálnu časť logiky - validáciu typov vstupných údajov.
  2. Aplikačný server - spravidla samostatný počítač zabezpečujúci kompletnú prezentačnú logiku a časť aplikačnej logiky. Tvorený je súborom skriptov v jazyku PHP a knižnicami JavaServer Remote Scripting (JSRS). Aplikačný server predstavuje jediný spôsob pripojenia na databázový systém.
  3. Databázový server - obsahuje dva najdôležitejšie komponenty celého riešenia
    • dátové objekty v relačnej databáze
    • uložené procedúry - špeciálne funkcie v jazyku PL/SQL zabezpečujúce manipuláciu z dátovými objektami
    Databázový server obsahuje najväčšiu časť aplikačnej logiky riešenia.


Trojvrstvová architektúra spolu s použitými technológiami umožňuje prácu s FlexG3 z v princípe ľubovoľného zariadenia s prístupom na internet.

Napriek použitiu trojvrstvovej architektúry s tenkým webovým klientom FlexG3 umožňuje použitie elektronickej registračnej pokladnice prostredníctvom fiškálneho modulu.


Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...