Výkonové verzie

FlexG3 so svojou modulárnou koncepciou umožňuje vyhovieť požiadavkám najrôznejšieho typu užívateľov. Zákazník vždy nakupuje práve tú funkčnosť - moduly ktoré práve potrebuje a systém rozširuje až na základe reálnej požiadavky.

FlexG3 je schopný vďaka mohutnému aparátu parametrizácie a nastavení modifikovať svoju vlastnú funkčnosť a to na základe konkrétnych potrieb a požiadaviek konkrétneho zákazníka - spravidla v závislosti na predmete jeho podnikania (brandžové riešenia).

FlexG3 disponuje prostriedkami na výmenu dát s inými systémami - typickým príkladom sú bankové systémy. V prípade požiadavky zákazníka je možné vybrané moduly prepojiť s už používanými a overenými aplikáciami - napríklad exportovať údaje do účtovného systému dodaného treťou stranou.

FlexG3 existuje v štyroch rôznych výkonových verziách v závislosti na požadovanej dostupnosti údajov, objeme spracovávaných dát a počte konkurenčných užívateľov. Pri naplnení kapacít existujúcej verzie je možné systém bez problémov transferovať na vyššiu verziu - pri zachovaní funkčnosti a existujúcich dát. Táto vlastnosť predstavuje jeden so základných prostriedkov na ochranu už vynaložených investícií.

  • FlexG3 Basic – základné riešenie určené pre malé organizácie. Umožňuje jednoužívateľské nasadenie s použitím databázy Personal Oracle.
  • FlexG3 Lite – je vhodný pre malé organizácie s počtom 5-10 užívateľov. Štandartným technickým riešením je jednoprocesorový server s operačným systémom Windows 2003 a databázou Oracle Standard Edition One.
  • FlexG3 Workgroup (WKG) – riešenie určené pre stredne veľké prevádzky s vysokým dôrazom na dostupnosť údajov v reálnom čase (Critical Business). Odporúčaným technickým riešením je výkonný (viacprocesorový) server s operačným systémom Windows 2003 a databázou Oracle Standard Edition.
  • FlexG3 Enterprise Edition (EE) – najvýkonnejší variant nevyhnutný všade tam kde je požadovaná nepretržitá prevádzka a okamžitý prístup k údajom (7x24). FlexG3 EE je navrhnutý a odladený špeciálne pre databázový server Oracle Enterprise Edition. Podporuje použitie viacprocesorových serverov a paralelné spracovanie údajov. Umožňuje nasadenie v heterogénnych prostrediach - servre aj operačné systémy.

FlexG3 je vďaka svojej flexibilite, modularite a vertikálnej výkonovej škálovateľnosti prostriedkom použiteľným u najširšieho užívateľského spektra – od malých firiem s obmedzením na používanie základných modulov, cez stredne veľké spoločnosti až po najnáročnejšie komplexné nasadenie v heterogénnom prostredí s nepretržitou prevádzkou a distribuovaným spracovaním údajov.

 


Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...