Vlastnosti FlexG3

FlexG3 je v svojej podstate aplikačný FrameWork určený pre vývoj, implementáciu a prevádzku databázovo orientovaných aplikácií postavených na dôsledne trojúrovňovej architektúre s tenkým klientom reprezentovaným webovým prehliadačom.

FlexG3 je primárne komplexný ekonomický informačný systém kategórie ERP určený pre nasadenie v predajných a distribučných spoločnostiach, avšak jeho technologická architektúra je použiteľná v podstate pre ľubovoľné riešenie vyžadujúce prístup k zdieľaným dátam - štruktúrovaným aj neštruktúrovaným.

FlexG3 je na strane klienta určený pre grafické prostredie - webový prehliadač Internet Explorer s ohľadom na maximálnu mieru užívateľského komfortu a jednoduchosti ovládania. Na strane servera je FlexG3 vďaka dôslednému využívaniu trojúrovňovej architektúry platformovo nezávislý a to z pohľadu použitého operačného systému a principiálne aj databázy.

FlexG3 obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.

FlexG3 priamo v svojom jadre obsahuje prostriedky pre realizáciu obchodu prostredníctvom Internetu (e-commerce) s on-line napojením na produkčnú databázu.

 

Pri jeho návrhu a vývoji boli dôsledne dodržiavané štyri základné vlastnosti moderného informačného systému a preto je FlexG3 ::

  • komplexný – pokrýva všetky základné činnosti súvisiace s vedením obchodnej, ekonomickej a účtovnej agendy organizácie.
  • modulárny – systém pozostáva z viacerých nezávislých programových celkov – modulov, ktoré môžu byť nasadzované postupne na základe aktuálnych potrieb. FlexG3 je okrem horizontálneho členenia na úrovni modulov škálovateľný aj vo vertikálnej úrovni. Možnosť nasadenia na rôznych výkonových platformách dokáže zabezpečiť vhodné riešenie pre každého zákazníka bez ohľadu na počet užívateľov alebo požadovanú výkonnosť.
  • flexibilný – silná parametrizácia a nastavenia predstavujú optimálne prostriedky ako pomerne jednoducho prispôsobiť systém konkrétnym požiadavkám zákazníka. Systém obsahuje viacero prednastavení pre konkrétne brandžové riešenia. Použitý dátový model a flexibilné jadro umožňujú v prípade potreby modifikovať jednotlivé moduly resp. doplniť systém o úplne nové moduly.
  • stabilný – použitie najmodernejších technológií a vývojových nástrojov v spojení s dôsledným testovaním a nasadením na overených technických a systémových prostriedkoch sú zárukou bezpečnej prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu.

FlexG3 si kladie za cieľ byť pre užívateľa efektívnym prostriedkom slúžiacim na zvýšenie produktivity, zvýšenie kvality výrobkov a služieb, uplatnenie moderných metód logistiky a zníženie vlastných nákladov s dôrazom na ochranu už vynaložených investícií.

 


Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...