Partner v kontexte CRM

Funkčnosť modulov okruhu FlexCRM je spravidla viazaná na konkrétneho partnera. Generovaním záznamov okruhu sa pohľad na históriu vzťahu s partnerom prenáša z ekonomicko - finančnej roviny (obrat, pohľadávky, záväzky, odbery ...) do roviny (nielen) obchodnej komunikácie s partnerom.

Takýto pohľad na vzťah s partnerom okrem zrejmého nadštandartného zdroja on-line informácií prináša aj z obchodného hľadiska nezanedbateľný nadhľad.