Klientské zariadenia

Vzhľadom na trojvrstvovú architektúru systému FlexG3 a použité technológie je možné použiť široké spektrum spôsobov prístupu a klientských zariadení. S trochou nadsádzky je možné povedať, že k FlexG3 sa dá dostať odkiaľkoľvek (kde je internet) a z čohokoľvek (čo dokáže zabezpečiť prístup na internet).

Spôsoby prístupu
 • lokálna sieť (LAN)
 • bezdrôtová lokálna sieť
 • vzdialený prístup cez internet
 • vzdialený prístup prostredníctvom GSM (GPRS)
Klientské zariadenia
Klientským zariadením môže byť principiálne ľubovoľné zariadenie obsahujúce webový prehliadač.
 • osobný počítač bez ohľadu na inštalovaný operačný systém (Windows, Linux, MacOS)
 • prenosný počítač (notebook) bez ohľadu na inštalovaný operačný systém (Windows, Linux, MacOS)
 • tablet PC bez ohľadu na inštalovaný operačný systém (Windows, Linux, MacOS)
 • PDA bez ohľadu na platformu (PocketPC, Palm) inštalovaný operačný systém (Windows Mobile, PalmOS)
 • komunikátor bez ohľadu na inštalovaný operačný systém (Windows Mobile, PalmOS, Symbian)
 • SmartPhone bez ohľadu na inštalovaný operačný systém (Windows Mobile, PalmOS, Symbian)
 • mobilný telefón s internetovým prehliadačom

Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...