Aplikačná architektúra Flex2SAP konektor

 
Aplikačná architektúra Flex2SAP je principiálne daná rozdelením procesov medzi systémy FlexG3 a SAP R/3. V princípe existujú dve varianty :

 

1. Bez prepojenia na modul SD

V tomto prípade je FlexG3 integrovaný na moduly MM (import KZM, preskladnenie centrálny sklad - shop, prenos údajov o predaji) a FI (kumulovaný prenos údajov o predaji a prijatých platbách)

V takomto prípade sú procesy a kompetencie včítane rozhraní rozdelené nasledovne :

 1. SAP R/3
  • MM - číselník KZM, objednávanie, nákup a príjem materiálu, preskladnenie materiálu na predajne, obraz materiálových pohybov
  • FI - import kumulovaných údajov o predaji, príjem bezhotovostných tržieb, správa pohľadávok, účtovanie
  • CO - číselník nákladových stredísk a profit centier
 2. FlexG3
  • Správa vybraných číselníkov (užívatelia, koncoví zákazníci, príslušenstvo ...)
  • Primárne procesy predaja a reklamácie
  • Primárna tvorba skladových pohybov
  • Hotovostné operácie
  • Špecifické funkcie poskytované na predajných miestach
  • Základné / operatívne štatistiky a analýzy

2. S prepojením na modul SD

Komplexné riešenie rozširujúce 1. variant o prenos kompletných údajov o predaji do SAP R/3 modul SD

V takomto prípade sú procesy a kompetencie včítane rozhraní rozdelené nasledovne :

 1. SAP R/3
  • MM - číselník KZM, objednávanie, nákup a príjem materiálu, preskladnenie materiálu na predajne
  • SD - číselník KZO, cenníky, obraz predaja FlexG3 v SAP
  • FI - príjem bezhotovostných tržieb, správa pohľadávok, účtovanie
  • CO - číselník nákladových stredísk a profit centier
 2. FlexG3
  • Správa vybraných číselníkov (užívatelia, koncoví zákazníci, príslušenstvo ...)
  • Primárne procesy predaja a reklamácie
  • Primárna tvorba skladových pohybov
  • Hotovostné operácie
  • Špecifické funkcie poskytované na predajných miestach
  • Základné / operatívne štatistiky a analýzy